Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen

Från och med den 1 januari 2018 innehåller denna sida Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionens officiella anslagstavla.

På denna sida kommer Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen att publicera tillkännagivanden av justerade protokoll, upplysningar om hur beslut kan överklagas samt kungörelser, tillkännagivanden och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Senast uppdaterad den 1 juli 2019