Hoppa till huvudinnehåll

Bygglov för samlingslokal Valla 1:2(2)

Till Byggavdelningen har ansökan om bygglov inkommit på fastighetenInnerstaden 1:2 (Drottninggatan 45) med diarienummer BLK 2023-1208 avseende Tidsbegränsat bygglov till och med 2025-06-30 för anläggande av upplag. Förslaget innebär att delar av lokalgatan och allmän plats inhägnas och tillfälligt används för materialförvaring till byggnation.

Sakägare, bostadsrättsinnehavare och boende som är berörda av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter. Ansökningshandlingarna finns tillgängliga hos Kontakt Linköping, Östgötagatan 5, till och med 2023-10-03.

Öppettider: Helgfria vardagar klockan 10-16

Telefon: 13-20 60 00

Telefontid: Helgfria vardagar klockan 10-17

Eventuella synpunkter ska senast 2023-10-03 skickas skriftligen till:

Linköpings kommun
Byggavdelningen
581 81 Linköping

Eller via e-post:

Senast uppdaterad den 12 september 2023