Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kungörelse om utställning av översiktsplan – Trafikplan för Linköpings innerstad

Linköpings kommun har tagit fram ett förslag för hur trafiksystemet i Linköpings innerstad ska utvecklas för att bidra till att förverkliga målsättningen i Utvecklingsplan för Linköpings innerstad (antagen 2016) samt Linköpings kommuns Trafikstrategi (antagen 2010).
Utställningen pågår under perioden 29 juni-17 september 2021. Under den perioden finns förslaget tillgängligt på kommunens webbsida och på Kontakt Linköpings besökskontor i Huvudbiblioteket i Linköping, och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt senast den 17 september 2021. Märk yttrandet ”Trafikplan för Linköpings innerstad” och skicka det till:
Linköpings kommun, KS registrator, 581 81 Linköping
eller via mejl till:
kommunledningsforvaltningen@linkoping.se

Senast uppdaterad den 29 juni 2021