Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kungörelse om utställning av översiktsplan – Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad

Linköpings kommun har tagit fram ett förslag för hur Linköpings ytterstad långsiktigt kan utvecklas i en hållbar riktning mot en än mer attraktiv plats att bo, leva och verka på.
Utställningen pågår under perioden 20 maj-29 augusti 2021. Under den perioden finns förslaget tillgängligt på kommunens webbsida och på Kontakt Linköpings besökskontor i Huvudbiblioteket i Linköping, och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt senast den 29 augusti 2021. Märk yttrandet ”Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad” och skicka det till:
Linköpings kommun, KS registrator, 581 81 Linköping
eller via mejl till:
kommunledningsforvaltningen@linkoping.se

Senast uppdaterad den 19 maj 2021