Välkommen till Linköpings kommuns digitala budget för 2015!

Här kan du läsa om hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Genom att göra budgeten digital sparar vi på miljön och ökar tillgängligheten för alla – medborgaren, politiker och andra intressenter.

alt text

Högre ambitioner för Linköping
– för framtidstro och delaktighet

Linköping har goda förutsättningar för utveckling och framsteg. Här finns ett högklassigt universitet, ett framgångsrikt universitetssjukhus, högteknologiska näringar, ett näringsliv med stora möjligheter att fortsätta blomstra och en vacker stadskärna. Med budgeten för 2015 investerar vi för framtiden, menar Lena Micko.

Se intervjun med kommunstyrelsens ordförande, Lena Micko, här till höger.

alt text

Linköpings kommun har en välskött och stark ekonomi med en låg skattesats. Med god ekonomisk hushållning har våra finansiella tillgångar idag ett marknadsvärde på ca 8,1 miljarder kronor.

alt text

Kommunen står inför flera stora utmaningar de närmaste åren. Det handlar bland annat om förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorg samt högre kostnader för infrastrukturen.

alt text

Nämndernas ramar utökas med sammanlagt 328 mnkr för 2015. I utökningen ingår justering för demografi samt en generell uppräkning för pris och lön med sammanlagt 163 mnkr.

alt text

Investeringsramen är 287 mnkr netto för 2015. Avskrivningarna uppgår till 145 mnkr. I budgeten beräknas kommunen kunna finansiera investeringarna för 2015 utan att ta upp lån.