Cirkulär ekonomi genom återtillverkning av produkter


Var? Zoom
När? 10 juni 2020, 12:15-13:00

Detta webbinarium genomförs som en del av Lunchklubben. Det är en öppen mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på LiU med fokus på framtida möjligheter.

I dagens debatt om klimat är det många företag och organisationer som vill framstå som att de utför aktiviteter inom deras verksamheter som är bra för klimatet.

Erik Sundin har forskat på området återtillverkning (på engelska "remanufacturing") i över 20 år och samarbetat med företag i Sverige och utomlands för att kunna få bättre snurr på deras cirkularitet genom återtillverkning.

Detta föredrag tar upp goda exempel på detta och hur man kan hitta vägar för att uppnå en mer cirkulär ekonomi. 

Information och anmälan

Arrangör: Linköpings Universitet, Visualiseringscenter C, Norrköping Science Park och Region Östergötland.
Datum: 10 juni, klockan 12:15 - 13:00.
Plats: Digitalt via Zoom. Mer information om hur du får tillgång till programmet gratis finns på eventets anmälningssida.
Anmälan: Anmäl dig via eventets anmälningssida. Länk till webbinariet skickas ut efter anmälan.