Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

FIN DAG


Var? Ryds Herrgård i Linköping
När? 22 september 2020, 08:00-15:00

En regional plattform för lokala initiativ inom integration med fokus på rekrytering, utbildning och företagande.

Behöver ditt företag rekrytera och tror att integration sker lokalt och mellan människor? Vill ni ha mångfald på er arbetsplats? Passa på att träffa besökare som vill ha egenförsörjning. 

På FIN DAG 22 september kan ditt företag delta som utställare eller besökare. Det ges en möjlighet att diskutera CSR-frågor och se affärsnytta och konkurrensfördelar med social hållbarhet. Antalet utställarplatser är begränsade.

Syftet med arrangemanget är att mötas över gränserna och erbjuda personer med invandrarbakgrund eller andra som kanske har svårt att komma in på arbetsmarknaden möjligheter till egenförsörjning.

Information och anmälan

Arrangör: Anders Björck AB med samarbetspartners.
Datum: 22 september, klockan 8-15. Utställare är på plats 9-14.
Plats: Ryds Herrgård i Linköping.
Anmälan: Läs mer och anmäl dig som utsällare på FIN DAGs hemsida.