Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker


Var? Creactive Mjärdevi, Teknikringen 7
När? 13 februari 2020, 10:00-12:00

Svensk industri står under attack. På daglig basis riktas angrepp mot svenska teknikföretag. Attackerna kommer i ökad utsträckning från främmande makter som vill tillskansa sig teknologi och immateriell egendom. Det finns dock även betydande aktiviteter från kriminella grupper som manipulerar eller förstör information i utpressningssyfte. Mindre företag, särskilt underleverantörer, är i riskzonen.

Nästan 50 procent av Sveriges teknikföretag uppger att de blivit utsatta för cyberattacker under de två senaste åren och totalt uppskattas de skapa direkta kostnader på i storleksordning 16 miljarder kr per år. Behovet av informationssäkerhet i allmänhet och cybersäkerhet i synnerhet är stort. Medvetenheten om hotbilden behöver därför förstärkas.

För att synliggöra och exemplifiera hotbilden och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Science Park MjärdeviTeknikföretagen samt Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) in till ett gemensamt seminarium. Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag. Säkerhetspolisen (SÄPO) kommer att redogöra för hotbilden.

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:

  • Hur ser den nya hotbilden ut mot svenska företag?
  • Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
  • Hur går attackerna till?
  • Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
  • Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

Efter seminariet bjuds du på en lättare lunch.

Information och anmälan

Arrangör: Science Park MjärdeviTeknikföretagen, Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) samt Säkerhetspolisen.
Datum: 13 februari, klockan 10-12.
Plats: Creactive Mjärdevi, Teknikringen 7.
Anmälan: Läs mer och anmäl dig via Science Park Mjärdevis hemsida.