Skogen som samhällsbyggare


Var? Vreta Kluster, Klustervägen 11
När? 11 december 2019, 09:00-12:00

Trähus - ett sätt att nå klimatmålen vid bostadsproduktion.

Om Sverige ska bli klimatneutralt behöver vi se över materialvalen i våra hus. Byggprocessen står för 70-80 procent av en byggnads klimatpåverkan, och att bygga i trä kan reducera klimatpåverkan i den fasen med mer än 50%. Det beror bland annat på att trähus lagrar den bundna koldioxiden och är en förnyelsebar råvara. Men hur kan vi bygga snygga, smarta, hållfasta och klimatsmarta flerbostadshus och kontorsbyggnader i trä? Hur kommer vi igång? Vilka är utmaningarna – och möjligheterna?

Många av svaren får du i det här seminariet, där vi lyfter in olika perspektiv på byggande i trä. Hur tänker byggherrar, hur har framgångsrika kommuner resonerat för att styra mot ett mer klimatsmart byggande och vad säger arkitekterna?

Information och anmälan

Arrangör: Vreta Kluster.
Datum: 11 december, klockan 9 - 12. 
Plats: Vreta Kluster, Klustervägen 11.
Anmälan: Läs mer och anmäl dig via Vreta Klusters hemsida.