Ny portal gör det enklare för företag att nå exjobbare


Person i gul tröja använder en bärbar dator

För små och medelstora företag kan det upplevas krångligt att lägga ut exjobb på studenter. Nu ska sektionen för industriell ekonomi vid Linköpings universitet ändra på den saken. – Vi startar en exjobbsportal på nätet där företagen enkelt och gratis lägger in sina uppdrag, berättar Nicole Bertilsson, ordförande i sektionens näringslivsutskott.

Sektionen kallas populärt för i-linjen och utbildar civilingenjörer inom industriell ekonomi. Den femåriga utbildningen utmynnar i en masterexamen och lockar studenter från hela Sverige och världen. De besitter kompetenser som behövs för att utveckla företag i Linköping och hela regionen.

Men hur ska företagen kunna locka dem att stanna kvar? Den nya exjobbsportalen är ett sätt, för att knyta kontakter med blivande medarbetare innan examen.

– Annonsen är gratis och det räcker med en kort beskrivning av företaget, problemet som söker sin lösning och en kontaktperson, säger Nicole.

Examensarbetena görs under sista terminen av den femåriga utbildningen. Studenterna arbetar i par och exjobbet pågår i 20 veckor. Arbetet ska ansluta till elevernas masterprofil. Det finns åtta olika, vilka är digitalisering och management, logistik, strategi och styrning, industriell marknadsföring, finans, kvalitets- och verksamhetsutveckling, produktionsledning samt projekt, innovation och entreprenörskap.

Erfarenheter från företag

Ur företagens perspektiv är frågan vad examensarbeten kan ge. David Eskilsson är VD för Edeva AB i Linköping, ett litet innovationsföretag som ligger i startgroparna för internationalisering.

– Exjobb är ett kostnadseffektivt sätt att skapa kontakter med framtida medarbetare och få problem belysta som man själv inte hinner med. Vår erfarenhet är att studenterna är motiverade och drivna, säger han.

Det finns en uppfattning om att det skulle vara krångligt och tidskrävande att paketera uppdrag och handleda studenterna. Erfarenheten på Edeva är tvärtom att man kan vara bred i sin uppdragsbeskrivning.

– Det är bättre om studenten gör arbetet hos oss, både för deras egen förståelse för uppgiften och företaget och för att vi ska kunna bedöma hur de fungerar i gruppen, tipsar David.

Universitetet viktigt för rekrytering

Ett annat företag som regelbundet lägger ut exjobb är Knowit Insight Öst AB. Bolaget har ett 25-tal anställda i Linköping, arbetar med managementkonsulting och ingår i en större koncern. Fredrik Eriksson ansvarar för kontakterna med universitetet och coachar juniorkonsulter.

– Studenterna är extremt duktiga. I våras hade vi två exjobb om Knowits erbjudande samt om artificiell intelligens och processautomation med robotar som gav nya infallsvinklar från personer utan förutfattade uppfattningar. Vi anställer ett par juniorkonsulter om året och kontakterna med universitetet är viktig för vår rekrytering, säger Fredrik.

Nyttan med exjobb är väl känd på större företag och i offentlig förvaltning. Den nya exjobbsportalen underlättar kontakterna även för mindre och medelstora företag. För mer information, mejla exjobb@isektionen.se.