Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

En hållbar stad


Foto på hästar på en grön äng, taget direkt uppifrån

Linköping har bestämt sig. Vi ska leva inom gränserna för vad jorden klarar av. Siktet är inställt på 2025. Då ska Linköping vara koldioxidneutralt. I förlängningen är målet ännu större – här i Linköping bygger vi nämligen världens mest resurseffektiva region.

Linköping har länge legat i framkant när det gäller att hitta gröna lösningar på klimatutmaningarna och att utveckla ny miljöteknik. Vi var tidigt ute med att driva miljöfrågor och först i landet med det högt ställda klimatmålet att bli koldioxidneutralt 2025 – ett beslut som togs redan år 2011. Vi är dessutom diplomerade som Fairtrade City sedan 2009.

Idag står vi också bakom Agenda 2030 och FN:s globala mål, och jobbar bland annat med giftfri miljö, klimatanpassning och avfall. Ett annat Linköpingsmål är förutsättningar för en väl utvecklad cykel-, gång- och kollektivtrafik – något som alltid har hög prioritet i stadsplaneringen.

Koldioxidneutralt Linköping 2025

Bakom ambitionen att bli koldioxidneutralt 2025 står Linköpings kommun och dess bolag, det vill säga kommunkoncernen. Men självklart är det så att det kräver engagemang av oss alla. Vi som bor och jobbar här. Tillsammans kan vi göra Linköping till en ännu bättre stad att leva i.

Samarbete med näringslivet

Näringslivet står för en stor del av koldioxidutsläppen till atmosfären – men också för många av miljöproblemens lösningar. Därför spelar de kommunala bolagen och det övriga näringslivets klimatarbete en viktig roll. För att nå koldioxidmålet samarbetar kommunen både med sina egna bolag och med nätverket Linköpingsinitiativet. Det är ett nätverk där även det privata näringslivet ingår med några av sina mest elintensiva företag. Och alla har lovat att bidra till målet: ett koldioxidneutralt Linköping 2025.

Fakta från Klimatsmart Linköping

  • Idag är Linköping den kommun i Sverige med flest installerade solceller. Kommunen har bidragit till det goda resultatet genom att bland annat erbjuda kostnadsfria bygglov för solpaneler och en karta över solinstrålningen.
  • I Linköping arbetar vi aktivt för en giftfri miljö. Kommunen har i det här arbetet ett särskilt fokus på barn och ungdomar.
  • All vår kollektivtrafik är fossilfri.
  • Vi har lyckats med konsten att samordna våra varutransporter. Det har medfört en betydande minskning av antalet transporter och därmed utsläpp av koldioxid.
  • Matavfall från boende och verksamheter slängs i Gröna Påsen och blir till biogas – biogas som sedan används som bränsle till våra bussar och bilar.
  • Miljövänligare gatubelysning med LED-teknik håller på att införas på allt fler ställen i Linköping.
  • Boende och företag i Linköping kan kontakta kommunens energirådgivare för kostnadsfri och opartisk konsultation för att sänka sin energiförbrukning.

Lär dig mer på om Linköpings miljöarbete på vår hemsida Klimatsmart Linköping.