Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Finansiera starten


Alla affärer innebär en risk, och tumregeln när du startar företag är att du bör ha eget kapital som täcker huvuddelen av den investering som affärsidén kräver. Ytterligare medel kan du ansöka om via exempelvis bank eller ALMI Företagspartner. I vissa fall kan det också vara möjligt att ta in riskkapital eller att låta crowdfunding stå för en del av finansieringen.

Under den första tiden, innan försäljningen har kommit igång, behöver du ett startkapital. I första hand är det du som äger företaget som tar den ekonomiska risken genom din egen investering. Har du inget eget kapital kan du naturligtvis vända dig till en finansiär. På Verksamt.se finns en bra guide över de olika finansieringsmöjligheter som finns för nya företag.

LiU Invest möjliggör idéer från universitetet

Planerar du att bolagisera en idé eller ett projekt från Linköpings universitet kan du vända dig till LiU Invest. LiU Invest fokuserar på investeringar i tidiga faser och kan gå in både som ensam investerare eller tillsammans med andra, där LiU Invest vanligtvis satsar från 250 000 kronor upp till en halv miljon.

LiU Invest arbetar i nära samarbete med andra aktörer som främjar utvecklingen av kunskapsintensiva företag, bland andra företagsinkubatorn LEAD. I skrivande stund tittar företagsinkubatorn LEAD på möjligheten att bygga upp en egen fond, för att ytterligare kapitalisera de bolag som deltar i LEADs inkubatorverksamhet.

Andra tips

Almi Företagspartner

Almi Företagspartner AB erbjuder företagslån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.

Innovationscheckar från Vinnova

Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova ger finansiering i tidiga skeden av forsknings- och innovationsprojekt där riskerna är stora och där projekten oftast inte skulle bli verklighet utan statligt stöd. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor för att främja innovation. Merparten fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering. Läs mer på Vinnovas hemsida.