Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Finansiering för utveckling


Möjligheterna till finansiering kan se olika ut beroende på i vilket skede ditt företag befinner sig i. Ska du till exempel expandera internationellt, investera för fortsatt tillväxt, eller behöver du kapital för utveckling av nya innovationer?

Alla affärer innebär en risk, och tumregeln när du vill utveckla ditt företag är att du bör ha eget kapital som täcker huvuddelen av investeringen. Ytterligare medel kan du ansöka om via exempelvis bank eller ALMI Företagspartner. I vissa fall kan det också vara möjligt att ta in riskkapital eller att låta crowdfunding stå för en del av finansieringen. På Verksamt.se finns information uppdelad i olika områden för att du enkelt ska kunna hitta det som passar dig.

Utveckling av landsbygd 

Att det finns företag och service även på landsbygden är självklart viktigt för hela Östergötlands utveckling. Därför erbjuder Region Östergötland ett så kallat mikrobidrag till nyetablerade småföretag på landsbygden och i orter med färre än 3000 invånare. Mikrobidraget uppgår till maximalt 30 000 kronor och kan användas för exempelvis inköp av maskiner och inventarier, produktutveckling och marknadsföring.

Andra tips

Almi Företagspartner

Almi Företagspartner AB erbjuder företagslån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.

Innovationscheckar från Vinnova

Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova ger finansiering i tidiga skeden av forsknings- och innovationsprojekt där riskerna är stora och där projekten oftast inte skulle bli verklighet utan statligt stöd. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor för att främja innovation. Merparten fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering. Läs mer på Vinnovas hemsida.