Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunens bredbandsprojekt

I Linköpings kommun pågår en ständig utbyggnad av fasta och mobila bredbandsnät. Merparten av dessa projekt genomför bredbands-leverantörerna på egen hand, men det genomförs även bredbandsprojekt där kommunen har en mer central roll.

Inom ramen för kommunens it-infrastrukturprogram 2010-2014 har kommunen satsat egna medel för att bygga fiberbaserade stamnätslinjer på landsbygden. Totalt har elva stamnätslinjer byggts.

Till dessa stamnät kan hushåll och företag ansluta sig för en rimlig kostnad genom så kallade byalagsprojekt. I mars 2015 hade drygt 50 byalagsprojekt omfattande 1 900 hushåll och företag anslutits.

En uppföljning av kommunens it-infrastrukturprogram för 2010-2014 redovisades för kommunstyrelsen den 16 juni 2015. I samband med detta beslutades att ett nytt ut-infrastrukturprogram skulle arbetas fram, som ska fokuseras på att stimulera utbyggnaden av mobila bredbandsnät.

Utbyggnaden har genomförts i tre etapper i följande områden:

 • Skeda Udde – Brokind
 • Vreta Kloster – Västerlösa
 • Gistad – Rystad
 • Berg  – Sandvik
 • Sjögestad – Gammalkil
 • Nykil – Ulrika
 • Arnebo – Hulta
 • Ljung – Borensberg
 • Östra Skrukeby – Lillkyrka
 • Skeda Udde - Haraldsbo - Hulta
 • Vårdsberg - Askeby - Örtomta.

Områdesnät

Bredbandsleverantörer såsom Utsikt Bredband AB och Telia AB erbjuder så kallade byalagskoncept som innebär att boende och företagare går samman för att bygga områdesnäten och ansluta sina fastigheter till de stamnät som bland annat kommunen byggt. På så sätt kan anslutningskostnaden hållas på en rimlig nivå.

På sidan ”Så här ansluter man sig” beskrivs i stora drag hur man går tillväga för att genomföra ett byalagsprojekt och få tillgång till fiberbaserat bredband. Notera att variantioner i leverantörernas erbjudande kan förekomma.  

Effektstudie om bredband

En effekt­studie har genom­förts för att få kunskap om vilka effekter kommunens bredbands­satsning haft för hushåll och företag på landsbygden.

Ökad användning av internet för media och underhållning är den tydligaste trenden hos hushållen. Nästan hälften av de hushåll och företag som medverkade i studien (ca 400) använder s.k. ip-telefoni via fibernätet istället för via det analoga kopparnätet. Studien visar också att förvärvsarbete hemifrån ökat och att resor med bil minskat i viss mån tack vare fibernätet. Företagen anser att framtids­tron förbättrats och uttrycker att arbetet har förenklats.

Joakim Kärnborg
Joakim Kärnborg

Utvecklingschef Kommunledningsförvaltningen, Planeringsstaben, Analys och utredning

Till e-postformulär för Joakim Kärnborg

E-post: joakim.karnborg@linkoping.se

Telefon: 013-20 53 07

Senast uppdaterad den 11 april 2017