Så här ansluter man sig

På den här sidan beskrivs kortfattat hur du som fastighetsägare förväntas gå tillväga för att ansluta din fastighet till fibernätet (stamnäten) som kommunen byggt.

Steg 1 - Undersök intresset

Undersök intresset hos dina grannar om att ansluta sig till fibernätet. En grundprincip är att flera hushåll går samman och bygger det områdesnät (fiber) som fastigheterna ska anslutas till, genom så kallade byalagsprojekt.

Genom avtal med kommunen erbjuder anslutning Utsikt Bredband AB (Utsikt) anslutning på detta sätt. Även Telia AB har ett liknande erbjudande.

Steg 2 - Anmäl ert intresse

Om det finns tillräckligt många intresserade, ett riktvärde är 10st fastighetsägare eller fler ska ni göra en intresseanmälan till Utsikt, Telia eller annan bredbandsoperatör .

Om det skulle visa sig att ni är färre än 10st fastighetsägare ska ni givetvis göra en intresseanmälan ändå. Ni kommer att få ansluta er, men det kan bli svårt att erhålla projektstöd från Länsstyrelsen om ni är för få (se steg 5 nedan).

Steg 3 - Bilda en ekonomisk förening

För att kunna bygga ett områdesnät enligt byalagskonceptet måste ni använda en ekonomisk förening. I många fall finns redan en ekonomisk förening etablerad som kan användas, ex. ett byalag. Om en ekonomisk förening saknas måste ni bilda en sådan för detta syfte; dvs. att bygga bredband. Föreningen kan avvecklas efter att byggnationen är genomförd om så önskas.

Steg 4 - Genomför en projektering

Som nästa steg behöver ni genomföra en projektering av ert områdesnät. Efter genomförd projektering får ni en uppskattning på vad nätet kommer att kosta, samt hur det ska lämpligtvis ska byggas; sträckning, antal brunnar osv.

Det finns ett antal projekteringskonsulter som ni kan ta hjälp av. Kontakta Utsikt, eller den bredbandsoperatör som ni valt att samarbeta med, för mer information om lämpliga konsulter att anlita.

Viktigt!

Med projekteringen som underlag kan ni även bestämma hur byggkostnaderna ska fördelas mellan medlemmarna (läs fastighetsägarna) i byalaget.

Innan byalaget kan gå vidare i processen ska kommunen kontaktas för granskning och godkännande av byalagets tänkta kostnadsfördelningsmodell.

Steg 5 - Ansök om projektstöd

Med projekteringen som underlag kan ni ansöka om projektstöd från Länsstyrelsen. Ersättningen kan maximalt kan uppgå till 60 % av er totala projektkostnad. Notera att ni måste vara minst 10st fastighetsägare som gör en gemensam ansökan för att vara kvalificerade.

Steg 6 - Se över befintliga avtal

Glöm inte bort att se över dina befintliga avtal för TV, telefoni och data (bredband) så att ni säger upp dessa i tid.

Steg 7 - Genomför upphandling

Om ni erhåller statligt stöd från Länsstyrelsen är upphandling ett krav. Det är också en generell rekommendation från kommunen för att uppnå bästa möjliga pris och affärsmässighet. Utgå från projekteringsunderlaget vid upphandlingen. Kommunens rekommendation är att ni tar hjälp av projektören i detta arbete.   

Steg 8 - Börja bygga

Efter genomförd upphandling är det dags att börja bygga. Kontakta först Utsikt eller den bredbandsoperatör ni valt att samarbeta med och säkerställ att tidplanen är rimlig. Verifiera även att alla kostnader är medräknade. Det är också viktigt att ni tar reda på när och hur ni kan hämta ut material (fiberslang, brunnar m.m.).

Påbörja därefter byggnationen. Kommunens rekommendation är att ni tar hjälp av projektören (se punkt 4) även i denna fas. Det skapar bra förutsättningar för att byggnationen ska gå så smidigt som möjligt. Normalt sett är även projektörens kostnad medräknad i tidigare framtagna byggkostnader för områdesnätet.

Bredbandsoperatören har ansvisningar som beskriver hur områdesnätet ska byggas.

Steg 9 - Bredbandsoperatören mäter in och ansluter

Efter genomförd byggnation kommer bredbandsoperatören ut till er och mäter in områdesnätet samt blåser i fiber i tomslangarna. När det är klart har ni cirka 2-3 veckor på er att dra in fibern i fastigheten. Därefter kommer bredbandsoperatören ut till er igen och installerar den aktiva utrustningen samt ansluter er fastighet till fibernätet.

Steg 10 - Använd ert nya bredband

Förutsatt att ert hemmanätverk är förberett kan ni börja använda er nya bredbandskoppling via fibernätet. Om ni behöver hjälp med den tekniska miljön i ert hem kan ni alltid kontakta bredbandsoperatören som oftast vet vem ni kan vända er till.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016