Skeda Udde - Haraldsbo - Hulta

Mellan Skeda Udde, Haraldsbo och Hulta planerar Linköpings kommun att bygga en fiberbaserad stamnätslinje. Ambitionen är att projektet ska vara slutfört i slutet av augusti 2014.

Stamnätslinjens sträckning beskrivs närmare i projekteringsunderlaget. Utmed stamnätlinjen kommer ett flertalet brunnar att placeras. Till brunnarna kan områdesnät med hushåll och företag anslutas när stamnätet är färdigställt. Hur detta går till beskrivs i 10 steg på sidan "Så här ansluter man sig".

Projektet delfinansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016