Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Seniorboende och trygghetsboende

Det finns flera fastighetsbolag som erbjuder seniorboende eller 55+ och trygghetsboende för dig 70+.

Seniorboende

Seniorboende är inte detsamma som serviceboende eller vårdbostad utan lägenheter som är speciellt anpassade för äldre. De kan till exempel vara utrustade med timer för eluttag, handtag i badrum och vara utan trösklar. Du som fyllt 55 år har möjlighet att ställa dig i kö för ett seniorboende.

Trygghetsboende

Bostäder med extra trygghet och gemenskap för dig som är 70 plus. Det finns en värd i boendet samt gemensamma sällskapsrum för olika aktiviteter.

Trygghetsboende är för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem.

Linköpings kommuns trygghetsboenden

Du som är 70 år eller äldre kan lämna en intresseanmälan om lägenhet i något av Linköpings kommuns trygghetsboenden.

Konceptet med kommunalt trygghetsboende innebär att

  • det finns möjlighet till gemenskap
  • du kan få stöd av en värd/värdinna
  • det finns lunchservering och fritidsverksamhet som är tillgängliga för de boende men också för andra intresserade
  • lägenheterna är speciellt anpassade för äldre – det kan till exempel finnas timer för eluttag, handtag i badrum o dyl.

För att ställa dig i kö till trygghetsboende ska du ha behov av och efterfråga konceptet kommunalt trygghetsboende.

Du kan bara stå i kö till tre trygghetsboenden på samma gång. Medsökande kan din maka/make/sambo/registrerad partner vid tiden för intresseanmälan vara. Det finns inte möjlighet att hyra parkeringsplats via de kommunala trygghetsboendena. Du som behöver parkeringsplats får vända dig till de parkeringsbolag som finns i Linköping.

Särskilt boende

Särskilt boende är till för dig som inte längre kan få behovet av tillsyn, omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i ditt egna ordinära boende, genom till exempel hemtjänst eller dagverksamhet.

Äldrelots

Svarar på frågor och vägleder inom äldreomsorgen. Informerar om eget val inom hemtjänsten och berättar om de olika alternativ som finns för dig, beroende på var du bor och vad du vill ha hjälp med. Du kontaktar äldrelotsarna på telefon 013-20 64 01

Äldrelots

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00 (klämdagar 09.00-10.00).

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Har du fler frågor är du välkommen att ringa eller besöka Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Besök Kontakt Linköping i Huvudbiblioteket

Besöksadress: Östgötagatan 5 (se karta) Öppettider: måndag-fredag 10.00-17.00 (juni-augusti 10.00-16.00)

Tillgänglighetsinformation Östgötagatan 5

Senast uppdaterad den 24 februari 2021