Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Attefallsåtgärder

För vissa åtgärder på småhusfastigheter, så kallade attefallsåtgärder eller attefallshus, behöver du inget bygglov. I de flesta fall behöver du ändå anmäla åtgärden, upprätta en kontrollplan och få ett startbesked.

Vad är attefallsåtgärder? 

 Följande så kallade attefallsåtgärder kan du utföra utan bygglov men anmälan krävs:

  • bygga en komplementbyggnad på högst 30 kvadratmeter (byggnadsarea), ett attefallshus, som också får inredas som bostad.
  • bygga ett komplementbostadshus på högst 30 kvadratmeter (byggnadsarea).
  • göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter (bruttoarea).
  • inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus.
  • bygga högst två takkupor (ingrepp i bärande konstruktion får inte göras).

Tänk på att du måste ha startbesked innan du börjar bygga!

Det kan finnas undantag från bygglovsbefrielsen till exempel om du bor i ett område som är kulturhistoriskt värdefull eller om din fastighet ligger inom riksintresse för totalförsvaret.

Om du ska bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter måste grannen godkänna åtgärden. Om fastigheten angränsar till vägmark, park- eller naturmark är ofta kommunen granne och kan i vissa fall ge sitt medgivande till åtgärden. Läs med om att ha kommunen som granne på sidan Grannars rätt att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad den 20 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: