Attefallsåtgärder

För vissa åtgärder på småhusfastigheter, så kallade attefallsåtgärder eller attefallshus, behöver du inget bygglov. I de flesta fall behöver du ändå anmäla åtgärden, upprätta en kontrollplan och få ett startbesked.

Vad är attefallsåtgärder? 

 Följande så kallade attefallsåtgärder kan du utföra utan bygglov men anmälan krävs:

  • bygga en komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter, ett attefallshus, som också får inredas som bostad.
  • göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter.
  • inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus.
  • bygga högst två takkupor (ingrepp i bärande konstruktion får inte göras).

Tänk på att du måste ha startbesked innan du börjar bygga!

Det kan finnas undantag från bygglovsbefrielsen till exempel om du bor i ett område som är kulturhistoriskt värdefull eller om din fastighet ligger inom riksintresse för totalförsvaret.

Om du ska bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter måste grannen godkänna åtgärden. Om fastigheten angränsar till vägmark, park- eller naturmark är ofta kommunen granne och kan i vissa fall ge sitt medgivande till åtgärden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 april 2019