Beställ nybyggnadskarta

Här får du information om hur du beställer en nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan innehåller information om:

  • Fastighetsgränser
  • Rättigheter
  • Planbestämmelser
  • Bebyggelse och topografi
  • Förbindelsepunkter för vatten och avlopp
  • Fjärrvärme och el
  • Höjdavvägda punkter.

Till nybyggnadskartan hör en beskrivning. Den innehåller information om de objekt som framgår av kartan, kontaktpersoner för ledningar med mera.

Kommunlantmäteriet upprättar efter beställning nybyggnadskartor. Den avgift du betalar för nybyggnadskartan regleras i en taxa som bygg- och miljönämnden fastställer. Vid oklarhet om vilken karttyp som krävs (A-karta, B-karta eller C-karta) kontakta din bygglovshandläggare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 april 2019