Beställ nybyggnadskarta

Här får du information om hur du beställer en nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan innehåller information om:

 • Fastighetsgränser
 • Rättigheter
 • Planbestämmelser
 • Bebyggelse och topografi
 • Förbindelsepunkter för vatten och avlopp
 • Fjärrvärme och el
 • Höjdavvägda punkter.

Till nybyggnadskartan hör en beskrivning. Den innehåller information om de objekt som framgår av kartan, kontaktpersoner för ledningar med mera.

Kommunlantmäteriet upprättar efter beställning nybyggnadskartor. Den avgift du betalar för nybyggnadskartan regleras i en taxa som bygg- och miljönämnden fastställer. Vid oklarhet om vilken karttyp som krävs (A-karta, B-karta eller C-karta) kontakta din bygglovshandläggare.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 augusti 2018