Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ändring av uppgifter

Du som är anmäld till tomtförmedlingen behöver meddela oss om du byter adress eller e-postadress.

Adressändring

Det är din skyldighet att meddela oss om adressändring eller byte av e-postadress. Om du inte meddelar oss förändringen är risken stor att du missar aktuella tomtutskick. Det finns även risk att att du blir avregistrerad från tomtförmedlingen om du inte har meddelat aktuell adress, eftersom du då kan missa att vi skickat ut inbetalningskort på årsavgiften.

Nu kan du ändra adress, efternamn, telefon och e-postadress via länken Tomtkön - ändra uppgifter via e-tjänst. Om du har anmält din e-postadress till oss för att få ditt tomtutskick, information och inbjudan till föreläsningar eller andra arrangemang får du en bekräftelse via e-post när vi har uppdaterat dina uppgifter i tomtregistret.

Förändring av tomtförmedlingen 2020 och 2021

Linköpings kommunfullmäktige har beslutat att tomtförmedlingen ska göras om efter en ny modell. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft, men förändringen kommer att verkställas i enlighet med beslutet.

Från och med 1 januari 2020 går det inte att nyanmäla sig till tomtförmedlingen.

Från och med den 1 januari 2021 kommer försäljningen av kommunens småhustomter ske via annonsering och fastighetsmäklare. Det innebär att alla har samma möjlighet att köpa de småhustomter som kommunen lägger ut för försäljning.

Det nuvarande kravet på att vara anmäld till tomtförmedlingen, för att ha möjlighet att köpa en småhustomt av kommunen, försvinner alltså 1 januari 2021. Även kösystemet försvinner, där den person som har varit anmäld till tomtförmedlingen längst tid har förtur.

Har du frågor om förändringen av tomtförmedlingen?

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Du får svar direkt på generella frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor. Du har även möjlighet att få veta status i vissa ärenden snabbare och enklare.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköping kommun
Ange gärna den verksamhet/förvaltning det gäller
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 7 januari 2020