Anmälan och ändring av uppgifter

För att ställa sig i Tomtförmedlingens kundregister, behöver det först ske en anmälan. Avgiften är 300 kr.
Tänk på att du måste betala in anmälningsavgiften till plusgirokonto 37 42 12-9 innan du får en köplats.
Bor du utomlands så använder du dig av IBAN SE83 9500 0099 6042 0374 2129.
Det behövs inget OCR-nummer utan det räcker med ditt fullständiga namn eller personnummer om du betalar genom internetbanken.

Årsavgiften betalas per kalenderår och avgiften är 300 kr. Inbetalningskort skickas automatiskt hem i mitten av december. Avgiften ska vara betald 31 januari varje år och betalar du ej in avgiften avregistreras du från Tomtförmedlingen.

Information om behandling av personuppgifter:

Personuppgifter som lämnas i ansökan behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandling kan också avse framställning av statistik, debitering av avgifter, utlämnande av uppgifter till prenumeranter t ex husleverantörer, banker m.m. Samt uppdatering av adressuppgifter.
Du har rätt att en gång/år efter skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om Dig som behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.
Ansökan skickas till Samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i myndigheternas verksamhet.

Detta innebär att:

• Tomtförmedlingens register är en allmän handling (offentlig handling). Offentlighetsprincipen har företräde framför GDPR enligt artikel 86.

• alla - har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar i den mån de inte är föremål för sekretess (hemliga).

• tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående i den mån de inte är begränsade av tystnadsplikt.

• tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia.

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en upptagning som man kan läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.

Frågor kan ställas till Kommunledningskontoret, Juridikfunktionen.
E-post: Juridikfunktionen@linkoping.se

 

 

 

Adressändring

Det är din skyldighet att meddela oss om adressändring eller byte av e-postadress. Om du inte meddelar oss förändringen är risken stor att du missar aktuellt tomtutskick. Risken är lika stor att du blir avregistrerad från tomtkön, om du inte har meddelat aktuell adress eftersom vi skickar ut inbetalningskort på årsavgiften. Nu kan du göra adress, efternamn, telefon och e-postadress ändring på vår hemsida. Du som har anmält din e-postadress till oss för att få ditt tomtutskick, information och inbjudan till föreläsningar eller andra arrangemang genom din e-postadress får även en skriftlig bekräftelse på när vi har uppdaterat dina nya uppgifter i tomtregistret.

Vad händer nu?

Här kan du läsa om vad som händer och sker när du anmäler dig till Tomtförmedlingen. Allt från tomtutskick, intresseanmälan, tomtreservation till handpenning, kontrakt. 
Här får du följa alla stegen i ärendets gång!

 1. Du hittar den digitala Anmälan på vår hemsida. Fyll i formuläret och skicka sedan in det till oss.Du får en bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan och information om hur du ska betala in anmälningsavgiften som idag är på 300 kronor på följande Plusgirokonto 37 42 12-9. Anmälan registreras in i Tomtförmedlingens kundregister.

 2. När avgiften är betald får vi information från Nordea och plugirokontot att betalning är gjord. Det datumet är ditt ködatum.

 3. Anmälan registreras in i kundregistret och vi skickar dig en skriftlig bekräftelse till din e-postadress på att anmälan har registreras. Du får även information om eventuella områden där det finns lediga tomter. Ködatum är det datum du betalade in avgiften till Plusgirokontot.

 4. Du är nu anmäld till Tomtförmedlingen och kommer få när vi har information om nya tomter ett  tomtutskick till din e-postadress som du har uppgivit på din anmälan.

 1. Tomtutskick, tomtreservation m.m.

  1. Du får information på din e-postadress att det är dags att hämta hem ditt nya tomtutskick som består av länkar till aktuellt tomtområde på vår hemsida I informationsbrevet finns det uppgifter på när sista datum är för att skicka in sin intresseanmälan till tomt. På intresseanmälan anger du i prioriteringsordning dvs. den tomten du helst vill köpa får nummer 1. osv. Om du inte visar intresse för någon tomt så sätter du ett kryss. Du kommer inte heller bli tillfrågad på den tomten om den skulle bli ledig och vi hamnar på din plats. Anmälan är inte bindande. Intresseanmälan kan du skicka som e-post eller skicka den på vanliga posten.
  2. När vi har mottagit din intresseanmälan kommer du få en skriftlig bekräftelse på din e-postadress att vi har mottagit din intresseanmälan till tomt.
  3. Alla intresseanmälningar kontrollerar vi i tomtregistret och antecknar vilket datum du anmälde dig och betalade in anmälningsavgiften. Detta datum är ditt ködatum.
  4. Vi registrerar och gör en sammanställning och sorterar intresseanmälan efter anmälningsdatum.
  5. De hushåll som finns på listan kommer få information på sin e-postadress vilken placering man har och om man kommer bli tilldelad tomt i första uttaget.
  6. Skriftliga tomtreservationer skickas ut till de hushåll som har accepterat och tackat ja till anvisad tomt. Tomten reserveras i 6 veckor och under den tiden ska du läsa detaljplanen, geotekniska undersökningar m.m. Din husförsäljare hjälper dig med detaljplanen, ansökan om bygglov m.m. Du ska också kontakta bank för lånelöfte
  7. Information om att följande hushåll har fått tomt reserverad skickas ut till alla prenumeranter som är husföretag och banker mäklare som prenumererar på aktuell information. Du kan räkna med en hel del reklam i brevlådan samt telefonsamtal från husförsäljarna. Det är du som bestämmer vem du vill bygga med eller om du vill bygga med lösvirke (på egen hand). 
  8. Du kan lämna besked på reserverad tomt ända fram till det datum som är sista dag för reservation. Du skall alltid lämna besked på e-posten eller ett brev på posten om du tackar nej eller ja till tomten. Tackar du ja kommer du få information om hur vi går vidare i byggprocessen. Bestämmer du dig tidigare innan svarsdatumet ska du genast höra av dig till oss.
  9. Om något hushåll som står före dig i listan och tackar nej till tomt går vi igenom listan och tomtalternativ igen för att du ska få möjlighet att kunna byta upp dig till en tomt som du har prioriterat högre än den tomten du har fått reserverad. Vi bevakar detta åt dig och kontaktar dig för eventuellt byte av tomt. OBS! Gäller endast under din reservationstid.
  10. När du tackar ja till den reserverade tomten så slutar vår bevakning.
  11. Alla handlingar skickas till projektledare för respektive område.
   Projektledaren kommer skicka hem två köpekontrakt och ni har 4 veckor på er att skriva under och skicka tillbaka båda exemplaren till Kommunen när det kommer hem i er brevlåda.
   Under samma period ska ni även betala in handpenning, som är 10 % av tomtpriset.
   När Kommunen erhållit handpenningen samt de undertecknade exemplaren av köpekontraktet, kommer kommunen att underteckna köpekontraktet och återsända ert exemplar.
   Ni har sedan 6 månader på er att betala resterande summa.
   Bygglov behöver även erhållas inom dessa 6 månader.
  12. Projektledaren meddelar oss då kontraktet är påskrivet. Du kommer då att avregistreras från Tomtförmedlingen.
   Du kan när du vill anmäla dig på nytt till Tomtförmedlingen igen.
   Du får då ett nytt anmälningsdatum.

  E-postadress


  Du som har e-postadress får även information, inbjudan till småhustorg, föreläsningar och andra arrangemang. Du får också bekräftelse på när du har anmält adressändring m.m. Fördelen med e-postadress är att du också får tomtutskicken i din hand samma dag som vi skickar ut det och att vi lätt kan nå dig med information som kan vara viktigt för dig. Efter varje tomtutskick kan vi skicka ut en förfrågan om hur du upplevde aktuellt tomtutskick och vår kontakt och service till dig.

 

 1. Varje år i mitten på december skickas genom samarbete med Posten ett brev med information  och inbetalningskort att det är dags att betala årsavgiften för nästkommande år. Sista dag för att  betala årsavgiften är den 31 januari varje år. Inget OCR-nummer behövs. Vid behov skriv din adress eller personnummer.
 2. Vi får successivt en digital redovisning från Nordea Plusgirot  om att årsavgiften är inbetald. Vi registrerar in datumet du betalde in årsavgiften i  kundregistret.
 3. Under februari månad gör vi en körning i kundregistret och skickar ut en påminelse med inbetalningskort till dig om du inte har betalat årsavgiften. Du har nu möjlighet att betala in årsavgiften inom två veckor.
 4. Om du inte har betalat in avgiften kommer du att automatiskt avregistreras från Tomtförmedlingen. Du kommer inte få något medddelande om detta. Därför är det viktigt att du själv bevakar att inbetalningen har registreras.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juli 2018