Brokind

Tomtförmedlingen har 8 lediga tomter i Brokind på Smedstugevägen.
Fem tomter är sålda. Fyra tomter är under reservation.
Brokind ligger söder om Linköping.

Brokind tomtområde 1

Fotograf: Tobias Dahlqvist

Brokind ligger 30 km från Linköping. Brokind har en daglivarubutik med apoteksombud och en informationskiosk där man kan söka digital samhällsinformation. Inom orten finns Brokinds Boendeförening, Brokinds Båtsällskap och Brokindsryttarna samt en idrottsförening. Bokbussen kommer en gång per vecka. 

Brokinds skola ligger vackert uppe på höjderna i Brokinds samhälle. Skolan invigdes i december 2016. På Brokinds skola finns det klasser från förskoleklass till och med årkurs 6. Det finns också fritidsverksamhet. Från och med våren 2017 finns även förskoleverksamhet i byggnaden. 

Information om tomterna

Om du är intresserad av någon av de lediga tomterna, Se nedan under "Övrigt". Du måste anmäla dig samt betala in anmälningsavgiften. I anmälan skriver du under "Övrig information" om vilken tomt du vill reservera. Tomten får du reserverad i max 6 veckor. Reservationen är inte bindande.

Frågor rörande köpekontraktet och köpprocessen skickas till köpesansvarig.

Helene Linné, telefon: 013-26 32 12. E-post: helene.linne@linkoping.se 

 Fastighetsbeteckning  Adress          kvm  Pris(kr)  Övrigt     
Brokind 1:249 Smedstugev. 19         1037 465,000  Till salu
Brokind 1:250 Smedstugev. 17          1050 465,000  Till salu
Brokind 1:251 Smedstugev. 15 1050 465,000  Till salu
Brokind 1:252 Smedstugev. 13       1116 465,000  SÅLD
Brokind 1:253 Smedstugev. 11 1109 465,000  Reserverad
Brokind 1:254 Smedstugev. 9 1069 465,000  Till salu
Brokind 1:255 Smedstugev. 7 1068 465,000  Till salu
Brokind 1:256 Smedstugev. 5 1089 465,000  SÅLD
Brokind 1:257 Smedstugev. 3 1088 465,000  SÅLD
Brokind 1:258 Smedstugev. 1 1145 465,000  SÅLD
         
         
Brokind 1:261 Smedstugev. 6 1116 465,000  Till salu
Brokind 1:262 Smedstugev. 8 1116 465,000  Reserverad
Brokind 1:263 Smedstugev. 10 1049 465,000  Reserverad
Brokind 1:264 Smedstugev. 12 1052 465,000  Till salu
Brokind 1:265 Smedstugev. 14 1080 465,000  Till salu
Brokind 1:266 Smedstugev. 16 1141 465,000  Reserverad
Brokind 1:267 Smedstugev. 18 1171 465,000

SÅLD

Tomterna är byggklara och det finns idag 2018-09-05 tomtpinnar uppsatta av kommunlantmäteriet.

Markförutsättningar

Tomterna säljs i befintligt skick. Ersättning för till exempel uppfyllnad, schaktning, sprängning, trädfällning, igenfyllning av diken och dylikt utgår inte.

Ytterligare geotekniska undersökningar hanteras och bekostas av tomtköparen.
Frågor kontakta Lisa Björk, Tekniska verken, telefon: 013-30 85 51.
E-post: Lisa Björk

 

 

Fastighetsbeteckning Planritningar Sektionsritningar
Brokind 1:249 1:249 1:249
Brokind 1:250  1:250 1:250
Brokind 1:251  1:251  1:251 
Brokind 1:252 SÅLD 1:252 1:252 
Brokind 1:253  1:253  1:253 
Brokind 1:254 1:254  1:254 
Brokind 1:255  1:255  1:255 
Brokind 1:256 SÅLD 1:256  1:256 
Brokind 1:257 SÅLD 1:257  1:257 
Brokind 1:258 SÅLD  1:258  1:258 
Brokind 1:259  1:259  1:259
Brokind 1:260  1:260  1:260 
Brokind 1:261  1:261  1:261 
Brokind 1:262  1:262  1:262 
Brokind 1:263  1:263  1:263 
Brokind 1:264  1:264  1:264 
Brokind 1:265  1:265  1:265 
Brokind 1:266  1:266  1:266 
Brokind 1:267 SÅLD 1:267 1:267

Regler för byggnation

Följande tomter ska placera uteplats på skyddad sida från järnvägsbuller,1:259-262 och 1:254-258. 

Uppvärmning ska ske med vattenburet eller luftburet system. Bergvärme kan vara ett alternativ.

Särskilda förutsättningar, områdesinformation

Några av tomterna kommer att kräva extra uppfyllnad, för ytterligare information om vad som gäller varje enskild fastighet finns ovan och i pappersform på Medborgarkontor City.

Då tomterna med undantag av 4 tomter ligger i f.d skogsmark, delvis kuperad mark. Vissa tomter kräver stora uppfyllnader, för ytterligare information om vad som gäller varje enskild fastighet finns ovan i tabellform. Eller i pappersform på Medborgarkontor City, Östgötagatan 5. Kommunen har gjort förberedelser på tomterna genom stubbrytning.

Villkor och Köp

Anslutningsavgiften kommunalt vatten och avlopp tillkommer på köpeskillingen av tomt. Tekniska verken har tidigare fakturerat kommunen för denna avgift.

Om du har frågor angående området kan du då ställa dem mot projektledaren. 
Helene Linné. Telefon: 013-26 32 12. E-post:helene.linne@linkoping.se 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 september 2018