Vikingstad

Vikingstad, Bankeberg 11:139.
Tomtförmedlingen kommer ha 4 småhustomter med äganderätt. Storleken på tomterna är från 1000 kvm upp till 1060 kvm.


 

Läge & Service

Bilder från området

Fyra tomter i Vikingstad

 

 

Information om tomterna

Tidsplanen just nu är att vägar och vatten ska byggas ut med byggstart i februari. De har en byggtid på 1,5 år. Ungefär när de är klara, förhoppningsvis sommaren 2019, kan byggnationer på de fyra småhustomterna påbörjas.

Prel. under våren 2019 kommer tomtförmedlingen skicka ut ett tomtustkick till alla kunder som är anmälda till Tomtförmedlingen. Utskicket sker genom e-posten. Det följer med i utskicket en intresseanmälan till tomterna som man fyller i och skickar tillbaka till oss. Tomterna kommer fördelas efter kötid.
Frågor kan ställas till Tomtförmedlingen Christer Berkesand. Telefon: 013-20 63 60. 
E-post:tomtkon@linkoping.se        

Fastighetsbeteckning        Storlek kvm  Pris SEK             Övrigt             
Tomt 1.  ca 1060    
Tomt 2.   ca 1030    
Tomt 3.   ca 1000    
Tomt 4.  ca 1000    
       

 

Vem bygger i närområdet

SHH Bostadsproduktion och Ekeblad Real Estate Investment Management kommer att ansvara för byggnationen på respektive markområde. Avtal håller på att tecknas, men ingenting är underskrivet än. 

 

Markförutsättningar

 

Regler för byggnation

 

Teknisk försörjning och anslutningsavgifter

Alla köpare av tomt i detta område måste ansluta sig till det befintliga fjärrvärmenätet.

 

Rättigheter

Här redogörs för eventuella gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar, servitut etc

 

Särskilda förutsättningar och anslutningsavgifter

 

Särskilda förutsättningar, områdesinformation 

Övriga specifika frågor om aktuellt tomtområde kan ställas till: Helene Linné, telefon 013-26 32 12. E-post: helene.linne@linkoping.se 

  

Vilkor och köp

Helene Linné, telefon: 013-26 32 12. E-post: helene.linne@linkoping.se 

 

Prospekt från våra prenumeranter

Prospekt från våra prenumeranter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 oktober 2018