Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så går det till när du vill stycka av och sälja mark

Det finns stor efterfrågan på tomter i lantliga lägen. Om du som fastighetsägare med mark vill stycka av och sälja mark finns det några saker att tänka på.

Går det att bygga på min mark?

I Översiktsplan för landsbygden och småorterna har vi pekat ut ett antal stadsnära lantliga lägen och många småorter där det finns goda möjligheter för ny bebyggelse. 

Byggande av enstaka bostadshus och mindre grupper kan även vara möjligt ute på landsbygden ytterligare lite längre bort från staden. 

Vid byggande på landsbygden är det viktigt att ta hänsyn till både jordbruk och det omgivande landskapets värden. Tomten ska alltså väljas med omsorg. Vi eftersträvar ett miljömässigt, social och ekonomiskt hållbart byggande. 

Forum för byggdialog

Äger du mark som räcker till flera tomter? Om du vill informera om det och se vilka möjligheter som finns är du välkommen att delta i forumet byggdialog.

Hur gör jag för att stycka av?

För att kunna stycka av en tomt är första steget att söka ett förhandsbesked. Det kan du som fastighetsägare göra, eller den som är intresserad av att köpa tomten.

När du har fått förhandsbeskedet är det dags att kontakta Kommunlantmäteriet som ansvarar för frågor som rör fastighetsbildning. De hanterar till exempel fastighetsregleringar, avstyckningar och bildande av servitut med mera.

Ansvar om marken är förorenad

Tänk på att markägaren alltid ansvarar för sanering av mark vid en eventuell förorening i marken. Det kan vara viktigt att undersöka om marken är förorenad. Det kan vara aktuellt om man vill stycka av en tomt exempelvis i närheten av en befintlig verksamhet, eller om man vill bygga om till exempel en gammal kvarn eller transformatorstation till bostad. Om marken byter ägare är det köparen som tar över ansvar för en förorening och blir ansvarig för eventuell sanering.

Senast uppdaterad den 25 oktober 2021