Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ritningsarkiv

I ritningsarkivet finns exempelvis

  • Planritningar som visar planlösningen i en byggnad.
  • Fasadritningar som visar hur byggnaden ser ut utifrån.
  • Situationsplaner som visar vart byggnaden är placerad på tomten.

Material som exempelvis ritningar, texthandlingar och kartor kan vara upphovsrättskyddade enligt upphovsrättslagen (Lag 1960:729). Upphovsrätten skyddar skaparens rättigheter att bestämma över det som de har skapat. Det betyder att du är fri att använda materialet för personligt bruk men om du vill publicera, kopiera eller på annat sätt använda dig av materialet behöver du tillstånd från rättighetshavaren.

Inför publicering ansvarar du själv för att söka upp rättighetshavaren och för att ansöka om tillstånd. Upphovsrätten varar under upphovsrättsinnehavareans livstid och 70 år efter hens död.

Beställa ritningskopior

Vänd dig till Kontakt Linköping om du är intresserad av ritningskopior. De uppgifter som de behöver för att kunna hjälpa dig är:

  • Fastighetsbeteckning
  • Gatuadress
  • Typ av ritning: exempelvis planritning, fasadritning, sektionsritning och situationsplan.
  • Typ av åtgärd: exempelvis ansökan om bygglov (nybyggnation eller tillbyggnad), marklov.
  • Kontaktuppgifter

Normalt får du återkoppling inom ett par arbetsdagar. Ritningarna levereras digitalt men om du vill ha ritningarna utskrivna tar de ut en mindre avgift för kopiorna.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 24 januari 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: