Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sök marklov

För att avsevärt ändra markens höjdläge eller fälla träd, krävs ibland ett särskilt tillstånd, ett så kallat marklov.

När behöver jag marklov?

Det krävs marklov inom detaljplanerat område för att schakta eller fylla marken så mycket att höjdläget ändras avsevärt. Det behövs däremot inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivå som är bestämd i detaljplanen. Utanför ett detaljplanelagt område krävs marklov bara om det har beslutats i en områdesbestämmelse.

Det krävs även marklov för att fälla träd om det är bestämt så i detaljplanen. För vissa träd till exempel alléer kan det finnas biotopskydd och då krävs även tillstånd från Länsstyrelsen för trädfällning. 

För att hjälpa dig med din ansökan finns exempelritningar och checklistor på sidan Självservice bygglov.

Du kan även ansöka om marklov via blankett.

Senast uppdaterad den 4 januari 2021