Sök rivningslov

För att få riva en byggnad, eller en del av en byggnad, krävs ibland ett särskilt tillstånd, ett så kallat rivningslov.

När behöver jag rivningslov?

Rivningslov behövs i områden där det finns en detaljplan, om inget annat bestämts i planen. Rivningslov krävs bara för byggnader som är bygglovspliktiga. Kommunen har dock rätt att besluta att rivningslov krävs även för byggnader som inte kräver bygglov.

I områden som inte har någon detaljplan kan kommunen skriva in i områdesbestämmelser att rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader.

Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementbyggnader eller ekonomibyggnader kräver alltid rivningsanmälan.

Senast uppdaterad den 17 april 2019