Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fastigheter och lantmäteri

Har du frågor som rör en fastighet i Linköpings kommun kan vi på Kommunlantmäterienheten hjälpa dig att svara på dessa. Det kan gälla vem som äger fastigheten, vilka rättigheter som gäller, var gränsen går, eller frågor om att förändra en fastighet.

Hos Kommunlantmäterienheten kan du också beställa kartor för planering och byggnation. Vi hjälper till med bland annat nybyggnadskartor i samband med bygglov och detaljerade kartunderlag för detaljplanering och projektering. Se mer under rubriken Kartor och karttjänster.

Oss kontaktar du även vid namn- och adressfrågor.

Lantmäterimyndigheten i Linköpings kommun är en självständig myndighet som är organiserad under kommunens bygg- och miljönämnd.

Senast uppdaterad den 16 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: