Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fastigheter och lantmäteri

Har du frågor som rör en fastighet i Linköpings kommun kan vi på Kommunlantmäterienheten hjälpa dig att svara på dessa. Det kan gälla vem som äger fastigheten, vilka rättigheter som gäller, var gränsen går, eller frågor om att förändra en fastighet.

Vi hjälper även till med nybyggnadskartor i samband med bygglov. På Geodataenheten kan du beställa kartor för planering och byggnation, detaljerade kartunderlag för detaljplanering och projektering och namn och adressfrågor. Se mer under rubrikerna Kartor och karttjänster och Adress- och namnfrågor.

Lantmäterimyndigheten i Linköpings kommun är en självständig myndighet som är organiserad under kommunens bygg- och miljönämnd.

Senast uppdaterad den 25 april 2022