Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Adress- och namnfrågor

Kommunen beslutar om adresser och namn på gator, vägar och andra allmänna platser.

Adresser

Inom tätorterna består adresser vanligen utav gatunamn och adressnummer. På landsbygden där det inte finns gatunamn består adresser normalt av bynamn och adressnummer. Det förekommer även att gårdsnamn ingår i landsbygdsadressen.

Kommunen beslutar inte om postnummer och postort för adresser.

Gatunamn

Gatunamn och namn på allmänna platser beslutas av Bygg- och miljönämnden efter förslag från kommunens namnberedningskommitté. Kommittén administreras av Kommunlantmäterienheten och består av sju personer, varav tre är folkvalda.

Lägenhetsnummer till lägenhet

Fastighetsägaren ska anslå lägenhetsnummer väl synliga i fastigheten. Till exempel på din dörr, på porttavlan eller på din postlåda i entrén. Din fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan informera dig om vilket lägenhetsnummer du har.

Senast uppdaterad den 16 september 2021