Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kartor och karttjänster

Kommunlantmäterienheten ansvarar för kommunens grundläggande kartor och geografiska databaser och erbjuder ett antal olika kartprodukter och karttjänster, exempelvis Linköpings karta.

Linköpings karta

Linköpings karta har mängder av kommunal och annan samhällsnyttig information. Du hittat bland annat information om detaljplaner, badplatser, naturreservat, skolor, museer, äldreboende och mycket mer.

Linköpings karta 3D-vy

3D-vyn innehåller samma information som den vanliga kartvyn men här kan du se Linköping i tredimensionellt perspektiv. 3D-vyn kräver Java-installation.

3D-information

Vi erbjuder olika typer av 3D-information för planering, presentationer och analyser. Syftet för arbete med 3D är ökad service och demokrati, att minska stadens kostnader och att minska miljöpåverkan. Vi vill leverera nästa generations kartinformation till kommunens kunder.

Vi satsar på 3D-information och det har resulterat i en digital stadsmodell i 3D, förbättrad och kompletterad höjddata samt introduktion av nya planeringsverktyg, e-tjänster och presentationer.

Laserdata

Laserdata har en punkttäthet på 8 punkter/kvadratmeter, och flyghöjden vid skanningen har varit 700 m. Lägesnoggrannheten är i plan och höjd bättre än 15 cm (för 95 % av punkterna). Punktmolnet med laserpunkter kan användas som en 3D illustration av verkligheten men används vanligen för att filtrera ut informationsklasser av intresse.  

Höjdmodell

Från laserdata har en höjdmodell genererats. Höjdmodellen har en höjdnoggrannhet bättre än 15 cm (för 95 % av punkterna) för väl definierade markytor (asfalt/grus mm). Önskas högre noggrannheter kan markstöd etableras inom det aktuella området och en nyberäkning av höjdmodellen genomföras. Höjdnoggrannheten förbättras då till under 10 cm.  Höjdmodellen kan levereras som TIN-, rutnätsmodell och rastermodell l i ett flertal format.

Nivåkurvor i 3D

Från höjdmodellen kan nivåkurvor i 3D genereras med valfri ekvidistans. Kommunen har även lyft samtliga nivåkurvor i primärkartan till 3D.

Byggnader i 3D

Samtliga byggnader inom Linköpings stad finns som 3D objekt. Byggnadsobjekten redovisas med enklare fasader och takkonstruktion. Byggnadernas planläge är anpassat mot stadens primärkarta.

Träd i 3D

Samtliga träd inom Linköpings stad finns som 3D objekt. Trädobjekten har korrekt höjd och krondiameter samt är sorterade på tall, gran och lövträd.

Linköpings karta

Med verktyget Linköpings karta i 3D kan man digitalt  följa och påverka stadens utveckling. Kartan hittar du under E-tjänster i högerspalten. 

Visualisering i 3D

Nedan visas några exempel på produkter och verktyg som kommunen producerat i sin 3D- satsning.

Visualisering

Trygghetsinventering

Illustrationer

Smart planering

Nybyggnadsprojekt

Kundanpassade kartor

Vi har under åren tagit fram ett flertal kundanpassade kartor för specifika ändamål. Ett exempel är de stora orienteringsskyltarna som går att se vid infarterna till våra större industri- och handelsområden. Till dessa skyltar har vi bidragit med kartan.

Ta en titt på våra kartprodukter:

Karttjänster

Det finns många olika sorters karttjänster. Webbkartan är troligen den vanligaste sorten. Andra exempel är analyser för beslutsfattande eller applikationer för inventering. 

Linköpings kommun erbjuder en webbkarta där användaren själv kan välja vilken information som ska visas i kartan. Det är en enkel men väldigt användbar och välanvänd karttjänst.

Varje år genomför kommunlantmäterienheten en beräkning av avstånd från samtliga adresser i kommunen till alla skolor. Detta för att det ska finnas ett bra underlag när beslut ska fattas angående vilka som ska få busskort för att ta sig till skolan.

Behöver du hjälp med liknande frågor? Hör gärna av dig till oss via Kontakt Linköping så får vi tillsammans titta på hur vi skulle kunna hjälpa dig.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 16 september 2021