Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Mätning

Geodataenheten utför mätning av vägar, byggnader och markförhållanden. Nedan ser du exempel på olika mätuppdrag som du kan få hjälp med.

Hur beställer jag en husutsättning eller annat uppdrag?

Du kan vända dig till Kontakt Linköping som förmedlar din fråga till Geodataenheten som sedan återkopplar ett svar till dig.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Husutstakningar

När bygglov har beviljats för en byggnad ska dess läge stakas ut på den aktuella fastigheten. På det sättet säkerställs det att byggnaden uppförs på den plats som anges i bygglovet.

Markhöjder

Om du har en fråga angående markhöjder på en fastighet eller har behov av inmätta markhöjder inför nybyggnation, kan du ta kontakt med Kontakt Linköping som hjälper dig att förmedlar din fråga till Geodataenheten som återkopplar ett svar till dig.

Lantmäteriärenden

Vi utför all mätning som kan behövas i samband med ett lantmäteriärende såsom gränsutvisning, gränsmarkering och mätning för upprättande av förrättningskarta.

Projekteringsmätning

Vid projektering av ett exploateringsområde så krävs i många fall en detaljerad kartbild som är noggrann i såväl plan och höjd. Vi utför på beställning sådana uppdrag och kallar denna typ av mätning för projekteringsmätning.

Övrig mätning

Vi utför även den mätning som krävs för att hålla Linköpings kommuns karta uppdaterad och andra typer av uppdrag, såsom nybyggnadskartor och grundkartor.

Senast uppdaterad den 16 september 2021