Mätning

Kommunlantmäteriet har en avdelning som utför mätning av vägar, byggnader och markförhållanden. Nedan ser du exempel på olika mätuppdrag som du kan få hjälp med.

Husutstakningar

När bygglov har beviljats för en byggnad ska dess läge stakas ut på den aktuella fastigheten. På det sättet säkerställs det att byggnaden uppförs på den plats som anges i bygglovet.

Lantmäteriärenden

Vi utför all mätning som kan behövas i samband med ett lantmäteriärende såsom gränsutvisning, gränsmarkering och mätning för upprättande av förrättningskarta.

Projekteringsmätning

Vid projektering av ett exploateringsområde så krävs i många fall en detaljerad kartbild som är noggrann i såväl plan och höjd. Vi utför på beställning sådana uppdrag och kallar denna typ av mätning för projekteringsmätning.

Övrig mätning

Vi utför även den mätning som krävs för att hålla Linköpings kommuns karta uppdaterad och andra typer av uppdrag, såsom nybyggnadskartor och grundkartor.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juli 2018