Koldioxidneutralt Linköping 2025

 

Linköping har länge drivit ett framstående miljöarbete. 2010 antog Linköpings kommunfullmäktige målet att bli en koldioxidneutral kommun 2025. Det är ett mycket ambitiöst mål, både nationellt och internationellt. För att lyckas nå dit behövs ett stort engagemang och vilja till förändring hos såväl kommunen, näringslivet som kommuninvånarna.

För att samla information om vad det betyder att vara klimatsmart, vad kommunen, dess bolag och näringslivet i Linköping gör har webbportalen Klimatsmart Linköping tagits fram. På webbportalen får du också svar på vad du kan göra.

Klimatsmart Linköping vänder sig till alla som bor och verkar i kommunen. Den ska bli hela Linköpings samlingsplats om klimatet för att visa alla de aktiviteter och projekt som genomförs och som är på gång.  Syftet med Klimatsmart Linköping är att engagera Linköpingsborna att bidra till klimatomställningen. Att Linköpingsborna bidrar genom att sänka sina utsläpp är en förutsättning för att målet att bli koldioxidneutrala till 2025 ska nås.

http://www.klimatsmartlinkoping.se

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 augusti 2018