Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Alunskiffer i Berg

Undersökningar har genomförts i Berg, som visar att det förekommer alunskiffer i området.

Genom Ljungsbro och Berg går ett område där bergarten består av alunskiffer. Undersökningar har visat att det framför allt i Berg förkommer förhöjda halter av markradon och även tungmetaller i jorden, främst arsenik och kadmium. Värdena är naturligt betingade och kommer från berggrunden som består av alunskiffer. Det är alltså inga föroreningar som människor har orsakat.

Det finns för närvarande inga akuta risker för de som bor i området.

Om du bor i ett område med naturligt förhöjda metallhalter och ändå vill vidta åtgärder rekommenderas följande:

  • Om du vill odla egna grönsaker/rotfrukter, gör det i köpt kontrollerad jord.
  • Odla gärna i pallkragar avsedda för odling (det vill säga inte impregnerat virke) eller byt ut jorden i trädgårdslandet.
  • Om du har egen brunn, kontrollera den med avseende på metaller. Särskilt viktigt är det att kontrollera brunnsvattnet om det används som dricksvatten av barn och gravida kvinnor.
Sök bland frågor och svar

Geotekniska undersökningar har genomförts öster och väster om Stjärnorpsvägen. Översiktliga markundersökningar har utförts på kommunal mark i Ljungsbro och Berg.

Alunskiffer är en sedimentär bergart som naturligt innehåller olika tungmetaller som exempelvis arsenik och kadmium.

Alunskiffer förekommer i fjällkedjans randområden, Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke och på Öland. I Linköping finns alunskiffer i huvudsak i kommunens norra del, se länk till karta nedan. I det lilafärgade området på kartan ligger alunskiffern ytligare än i andra områden.

Nej, i vårt kommunala dricksvatten finns inte arsenik eller kadmium.

Arsenik och kadmium är ämnen som kan förekomma naturligt i berggrunden. Höga halter av arsenik och kadmium i dricksvattnet och i maten vi äter ökar risken för cancer och kan ge njurskador.

För information om radon och radonmätningar, se länk nedan:

Senast uppdaterad den 26 januari 2021