Berg - geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning har genomförts i Berg som bland annat visar på förhöjda markvärden.

I samband med pågående planarbete i Berg inför eventuell nybyggnation, har en geoteknisk undersökning genomförts både öster och väster om Stjärnorpsvägen.

Undersökningen visar på förhöjda halter av markradon och även på förekomst av olika tungmetaller i jorden, främst arsenik och kadmium. Värdena är naturligt betingade och kommer från berggrunden som består av alunskiffer. Det är alltså inga föroreningar som människor har orsakat.

Det finns för närvarande inga akuta risker för de som bor i området. För att få en tydligare bild av utbredningen, kommer ytterligare undersökningar att genomföras i området. Miljökontoret kommer tillsammans med Arbets- och miljömedicin vid universitetssjukhuset att ta fram en riskanalys med eventuella rekommendationer.

Information läggs löpande ut på denna sida.

Sök bland frågor och svar

Geotekniska undersökningar har genomförts öster och väster om Stjärnorpsvägen i samband med pågående planarbete. Undersökningarna som gjorts bygger på borrade prover inom ett begränsat område, 0-3 meter nedanför markytan. 

Alunskiffer är en sedimentär bergart som naturligt innehåller olika tungmetaller som exempelvis arsenik och kadmium.

Alunskiffer förekommer i fjällkedjans randområden, Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke och på Öland. I Linköping finns alunskiffer i huvudsak i kommunens norra del, se länk till karta nedan. I det lilafärgade området på kartan ligger alunskiffern ytligare än i andra områden.

Länk till berggrundskarta Ljungsbro/Berg

Nej, i vårt kommunala dricksvatten finns inte arsenik eller kadmium.

Arsenik och kadmium är ämnen som kan förekomma naturligt i berggrunden. Höga halter av arsenik och kadmium i dricksvattnet och i maten vi äter ökar risken för cancer och kan ge njurskador.

För information om radon och radonmätningar, se länk nedan:

Länk till information om radon

Kommunen kommer att genomföra fortsatta undersökningar. Baserat på resultaten från dessa kommer miljökontoret tillsammans med Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset att ta fram en riskanalys med eventuella rekommendationer.

Vid ytterligare frågor är ni välkomna att höra av er till någon av oss:

Reidar Danielsson, miljökontoret, tel: 013-20 67 47

Ingela Helmfrid, arbets- och miljömedicin, tel: 010-103 14 25 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 juni 2018