Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förklaring provresultat

Här kan du löpande ta del av provresultaten från saneringen.

På kartan visas resultatet just nu. De gröna rutorna är områden som är klara, det vill säga att allt kontaminerat material är borttaget. Till slut skall alla rutor bli gröna.

Först gräver vi ut en ruta ungefär 1-2 meter djupt. Sedan gör vi provtagning för att se värdena i schaktväggarna. Är de OK blir konturen på rutan grön och klar. Sedan mäter vi schaktbotten, om de värdena är OK så grönmarkerar vi, annars gräver vi ur mer och tar prov igen.

Exempelbild:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 mars 2019