Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Luft och hälsa

Vi behöver minska halten luftföroreningar i luften eftersom den påverkar vår hälsa och miljön.

Partiklar anses i dag vara de luftföroreningar som påverkar människors hälsa mest. Risken för hjärtkärlsjukdomar och lungsjukdomar inklusive lungcancer ökar proportionellt mot luftföroreningshalten. Framförallt är detta samband belagt för fina partiklar (PM2,5) i stadsluft.

Det har ännu inte identifierats någon säker tröskelnivå det vill säga någon luftföroreningshalt under vilken hälsoeffekter uteblir. Tillfälliga ökningar av halten partiklar, kväveoxider och ozon kan utlösa astmaanfall. Studier har också visat att barns lungfunktionsutveckling kan hämmas av luftföroreningar.

Senast uppdaterad den 16 februari 2021