Luftkvalitet på Hamngatan

I Linköping mäts halten PM10 vid Hamngatan. PM10 är ett mått på de partiklar som är inandningsbara, det vill säga har en diameter mindre än 10 mikrometer.

Halterna av partiklar (PM10) kontrolleras i gaturummet på Hamngatan med avancerad mätteknik som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata (eller nära-realtidsdata). Mätaren skiljer ut den del av partiklarna i luften som är högst 10 μm (mikrometer) i diameter och mäter vikten av dessa.

Nedanstående diagram och tabell visar alla data för PM10 som rapporterats under senaste månaden. Du kan själv i rullistan välja vilken tidssträckning du vill ha på medelvärdet.

Viktigt att notera är att de data som visas i diagrammet är preliminära värden. Eftersom data skickas direkt från mätinstrumentet har de inte hunnits granskas eller kvalitetssäkras. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juli 2018