Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör vi åt luftkvalitén?

Vi arbetar aktivt med att förbättra kvalitén på luften i Linköping! Vill du hjälpa till?

Det här gör vi för att förbättra luften

Sedan 2014 har Linköpings kommun ett åtgärdsprogram för att minska halten av partiklar i innerstaden och på Hamngatan. Åtgärdsprogrammet upprättades efter att miljökvalitetsnormen för partiklar överskreds 2011. Åtgärdsprogrammet gäller till 2020 och innehåller en rad åtgärder. En del av åtgärderna är redan genomförda och en del arbetar kommunen med under hela programperioden.

Här är några exempel på vad kommunen gör för att minska halten av partiklar i innerstaden:

  • Förbättrar kollektivtrafiken och underlättar för cyklister
  • Rengör centrala gator upprepade gånger under våren
  • Använder dammbindningsmedel för att minska partikelhalterna när de är som högst
  • Informerar om dubbdäcksanvändningens miljöpåverkan
  • Arbetar för att planarbetet ska anpassas för att inte miljökvalitetsnormen för luft ska överskridas
Uppföljningsrapport - åtgärdsprogram för partiklar PM10 2014-2020

Vad kan du göra?

Den största utsläppskällan i Linköping är trafiken. Behöver du ta bilen? 

Alternativ till bilen

Fundera på om du kan ta cykeln eller promenera istället. De flesta resorna är kortare än fem kilometer och då går det oftast fortare att cykla än att köra bil. Då får du dessutom viktig vardagsmotion!

På tåget eller bussen kan du kanske arbeta? Prata med din arbetsgivare - kanske kan du förhandla in att du får förlägga delar av din arbetstid på tåget. Eller så kan du slappna av med en god bok. Tänk också på att det är en smart idé att samåka.

Val av bil

I Linköping finns det bilpool. Med bilpool får du bekymmerslös tillgång till olika storlekar av bil dygnet runt. Om du ändå överväger att köpa bil, välj då en bränslesnål bil och alternativa drivmedel. Behöver du verkligen en stor bil?

Val av färdväg

De högsta partikelhalterna i Linköpings innerstad förekommer i samband med resandet till och från arbetet under morgon och eftermiddag/kväll. För att inte belasta innerstaden mer än nödvändigt kan du undvika att trafikera centrala Linköping med bil.

Behöver du dubbdäck?

Välj ett vinterdäck som passar dina körvanor och biltyp! Välj dubbfritt om din körning domineras av barmark, slask och snö. Se till att ha rätt lufttryck i dina däck, både vinter och sommar!

Sparsam körning

Tillämpa sparsam körning, så kallad Ecodriving, om du ska ta bilen.

  • Använd så hög växel som möjligt. Det ger lägre bränsleförbrukning. Undvik varvtal över 3000 per minut.
  • Kör mjuk, planera din körning.
  • Undvik att köra runt med tom takbox eller tungt extragods i bilen.
  • Undvik luftkonditioneringen. Det kan minska bränsleförbrukningen med över fem procent.
Mer information hos Trafikverket

Använd motorvärmare

Använd motorvärmaren när temperaturen sjunker ned mot nollan och sätt på den cirka 30 minuter innan du ska köra iväg. En varm motor drar mindre bränsle och släpper därmed ut mindre mängd koldioxid och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen minskar.

Tomgångskörning högst 1 minut

I Linköpings kommun får motorn gå på tomgång i högst en minut. Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar och lyftkranar.

Tomgångskörning sker ofta vid exempelvis skolor och förskolor samt vid järnvägsstationer. Minuterna tickar snabbt iväg och under tiden står bilen och släpper ut avgaser som är skadliga för miljö, klimat och hälsa. Genom att undvika tomgångskörning bidrar du direkt till en bättre luftkvalité i vår kommun.

Regler om tomgångskörning finns i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Om någon bryter mot enminutsregeln för tomgångskörning kan händelsen polisanmälas och utredas av allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter. Om du ser någon stå på tomgång över en minut kan du anmäla detta till polisen på telefon 114 14.

Städa bort vintersanden!

Som fastighetsägare ansvarar du för att vintersanden städas bort från trottoaren utanför din fastighet. Sopa ner sanden på gatan innan våra entreprenörer kommer och sopar gatorna.

Om du i din yrkesutövning eller privat använder lövblås, är det viktigt att du använder den på rätt sätt. Fukta ytorna där du ska blåsa och undvik att köra på full effekt. 

Vi kan alla hjälpas åt att inte sprida farliga partiklar omkring oss i onödan!

Senast uppdaterad den 7 september 2020