Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sanering vid Sjöbacka såg

Undersökningarna vid före detta Sjöbacka såg är inte klara än och därför är det för tidigt att säga när en sanering kan bli aktuell.

Området fd Sjöbacka såg.

Området där Sjöbacka såg låg finns en bit utanför Ljung.

Vad ska hända?

Sågverksamheten startade 1907 och bedrevs fram till 1957. Sedan 2007 har marken undersökts. Under 2018 genomfördes åtgärdsförberedande undersökningar i syfte att utreda föroreningssituationen och bedöma omfattningen av efterbehandlingsåtgärder inom det före detta sågverksområdet. Provtagning på jord och sediment genomfördes. Resultaten visar att det finns ett åtgärdsbehov inom vissa delar av området. Det förekommer dock ett flertal osäkerheter och kunskapsluckor avseende föroreningssituationen och därför kommer ytterligare undersökningar att genomföras innan saneringen påbörjas.

När gör vi detta?

De kompletterande åtgärdsförberedande undersökningarna genomfördes under sommaren och hösten 2019.

Kommunens projektledare

Malin Johansson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Historik

Sågverksamheten startade 1907 och bedrevs fram till 1957. Virket behandlades med blånadsskyddsmedel under senare delen av verksamhetsperioden. Virket transporterades från Göta Kanal eller med timmersläp över sjön och lagrades i Norrbysjön. Obehandlat och rent timmer lagrades i sjön. Transport av timmer till såghuset skedde från sjön väster om udden och behandlingen mot blånad och svampangrepp skedde i såghuset, efter att virket tagits in i såghuset passerade det genom en sprutanordning inne i såghuset innan det gick ut till brädgården. När virket kom ut ur såghuset var det, enligt uppgift, fortfarande vått. Från såghusets övervåning kördes virket på trallor som gick på en upphöjd räls ut till brädgården, där det lades i travar. Det fanns ingen speciell anvisad plats för behandlat virke, utan det lades där det fanns plats. Transport av virke har därefter skett med trallor till lagringsområdet. Från lagringsområdet tros virket ha transporterats vidare via en utlastningsplats vid kanalen.

Senast uppdaterad den 3 juli 2020