Kemikalier i hemmet

Det används ett stort antal kemikalier i Sverige idag. Ett problem är att många produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Ett kanske ännu större problem är att det finns ett stort antal produkter där vi inte vet hur de påverkar hälsan och miljön.

Använd inte farligare produkt än vad som behövs

Vid valet mellan olika produkter ska du undvika att använda produkter som kan ersättas med mindre farliga produkter. Det är ofta svårt att avgöra vad som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljön. En hjälp kan vara att välja miljömärkta produkter när sådana finns. ”Svanen” och Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval” är exempel på miljömärkning. Oavsett om en kemikalie är miljömärkt eller inte ska de alltid hanteras och förvaras så att risken för miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Ställ frågan!

Välj giftfritt när du handlar

Kemiska ämnen finns i alla varor eftersom de ingår i de material och komponenter som varorna tillverkas av. Ibland tillsätter man även kemikalier för att ge varan en specifik egenskap, till exempel mjukgörare i plast eller flamskyddsmedel för att göra en vara mindre brandfarlig.

Kemiska ämnen kan ha påverkan på människors hälsa eller på miljön. Detta kan gälla både vid tillverkning eller i avfallsfasen men även under själva användandet av varan då kemikalier kan läcka eller avdunsta. Många varor som idag säljs på den svenska marknaden är tillverkade utanför Europa där den europeiska lagstiftningen REACH inte gäller. Det finns dock ett ansvar på importörer samt de som säljer varorna till konsument att försäkra sig om att varorna de säljer i Sverige inte innehåller förbjudna ämnen.

Tillsynen av kemiska ämnen i varor genomförs till största delen av Kemikalieinspektionen och en begränsad del av kommunen. Kemikalieinspektionen besöker företag och importörer och tar även prover ute i butiker för att analysera förbjudna ämnen. Vanligt är att man inriktat sig på produkter som kommer att användas av barn då barnen anses vara känsligare för exponering.

Exempel på kemiska ämnen som kan spridas från varor och ge negativa effekter är mjukgörande ftalater (plastprodukter), vissa flamskyddsmedel (textilier), tungmetaller som krom (skinn), bly (smycken) och kadmium (konstnärsfärger, laddbara batterier) samt antibakteriella ämnen (träningskläder).

Du kan påverka som konsument

Företagen som säljer varor på marknaden har ansvaret för sina varor och dess innehåll, därför kan du fråga i butiken om innehållet. Butiken har då en skyldighet att inom 45 dagar ge dig ett svar om varan innehåller något ämne från kandidatförteckningen i en koncentration över 0,1 procent. Du kan vara särskilt misstänksam mot varor som luktar starkt. Har du köpt en vara som orsakat dig besvär i form av någon reaktion som klåda eller rodnad så kontakta butiken. Kemikalieinspektionen tar också emot tips men tänk då på att du bör kunna lämna fullständiga uppgifter om varan och var du köpt den så den går att spåra.

Observera att informationsskyldigheten enbart gäller varor som inte omfattas av några märkningsregler. Regler och information om biocidbehandlade varor, kemiska produkter och kosmetika finns på Kemikalieinspektionens sida Varor och kemiska produkter och på Läkemedelsverkets webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 januari 2020