Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kärna mosse

Kärna mosse naturreservat ligger i direkt anslutning till Malmslätt utanför Linköping och innehåller ett av Östergötlands finaste kalkkärr.

Invigning av den tillgänglighetsanpassade spången

I Kärna mosse finns uppemot femton olika orkidéearter och många andra arter som du främst hittar i fuktiga, kalkrika miljöer, tex axag, svarthö och ängsgentiana. Kärret omges av en spännande och vildvuxen skog och på flera ställen tränger grundvattnet upp i källor i marken. I reservatet finns en tillgänglighetsanpassad slinga som utgår från den norra entrén och till och med leder dig ut på det öppna kärrplanet. Välkommen till Orkidéernas paradis!

Senast uppdaterad den 14 november 2019