Att göra i Tinnerö

Tinnerö eklandskap är ett utmärkt område för motion och rekreation i ett vackert böljande beteslandskap. I reservatet finns ett finmaskigt grusvägnät med vägvisning ypperligt för långa promenader och cykelturer. För den som hellre vill vandra i naturen finns drygt 20 kilometer leder och markerade stigar.

Guidning i Tinnerö eklandskap

Naturguidning vid Fröberget i Tinnerö eklandskap.

Reservatsfolder med information om vandringsleder, naturen och kulturhistoria

Guidning

Guidningarna i Tinnerö eklandskap samt guidningar bland Linköpings övriga naturpärlor finns samlade i Naturguideprogrammet. Guidningarna är ett samarbete mellan Linköpings kommun och det lokala föreningslivet med föreningen Linköpings Ekopark i spetsen. Du hittar även guideprogrammet och mer information Linköpings natur på vår app "Linköpings Naturkarta" som finns tillgäng till både Android och iPhone. 

Betesdjuren

I Tinnerö eklandskap betar 200 kor med kalvar och 300 tackar med lamm. Kom ihåg att betesdjuren inte får störas.  För dig som har hund med dig i reservatet gäller att hunden ska vara kopplad  under perioden 1 mars till 15 november. Som hundägare bör du hålla ett extra stort avstånd till betesdjuren, särskilt om du har en stor hund. Om du skulle hamna i en trängd situation som du upplever som farlig släpp hunden lös och ta dig sedan snabbt ur hagen och kalla därefter in hunden.

Fågelskådning

Tinnerö eklandskap är en bra plats för fågelskådning, hittills har 204 fågelarter påträffats i naturreservatet. Här kan du få se och höra många arter som trivs i naturbetesmarker, lövskog, barrskog, vattendrag och våtmarker. I söder ligger den återskapade Rosenkällasjön med svarthakedopping och andra våtmarksfåglar, i väster hittar du mer öppna landskap där man kan hitta bland annat sånglärka, hämpling kornknarr och ibland vaktel. I reservatet finns även flera mindre barrskogar, särskilt i de sydöstra delarna där du har chansen att träffa på järpe, korsnäbbar, sparvuggla och tofsmes.

Fågelarter

Tillgänglighet

På flera platser i reservatet har tillgänglighetsåtgärder genomförts. De mest anpassade platserna är  Rosenkällasjöns Dämme och Smedstads dammar. Även våtmarken Frökärret är lättillgängligt.

Vid Rosenkällasjöns dämme har en parkeringsplats anlagts. En grusväg med stenmjöl som ytbeläggning leder fram till en 42 meter lång rullstolsanpassad brygga. Härifrån kommer man väldigt nära sjöns rika fågelliv. Både svarthakedopping och knölsvan brukar reda sitt bo alldeles nära bryggan. Under senare år har även den sällsynta trastsångaren haft revir vid bryggan. Den har en fantastisk sång och den är mest aktivt i maj och juni. Längs vägen till bryggan finns flera rullstolsanpassade rastplatser, samt rullstolsanpassad torrklosett.

Vid Smedstads dammar finns ett lättillgängligt stigsystem med flera broar anpassat för rullstolar och rullatorer.  Vid dammarna är fågellivet rikt och särskilt intressant varma sommarkvällar då du kan få höra nattaktiva fåglar som näktergal, kärrsångare och ibland den sällsynta flodsångaren. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 april 2019