Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ullstämmaskogen

Ullstämmaskogen är ett av Linköpings minst påverkade skogsområden, här finns finfina urskogslika miljöer och många stigar och leder att uppleva dem ifrån!

Ullstämmaskogens naturreservat

 

Strax söder om Linköping ligger Ullstämmaskogens naturreservat. Här finns gammal barrskog att ströva i men även alkärr och tallmossar. Det finns flera hotade arter av lavar, mossor och svampar. I kärren kan du hitta orkidéerna knärot och Jungfru Marie nycklar. Östgötaleden går genom reservatet. 

Reservatet ingår i EU-projektet Life Bridging the Gap. I detta projekt återskapas en hagmark i södra delen av reservatet och död ved, i form av så kallade mulmholkar och ekoxekomposter, skapas.

Senast uppdaterad den 4 maj 2020