Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vallaskogen

Vallaskogens naturreservat är centralt beläget i Linköpings stad och präglas av en rik kulturhistoria samt fina naturvärden. Här finns rikligt med friluftsanordningar, leder och stigar vilket gör skogen lättillgänglig och väl värd ett besök!

Vallaskogen

 

 

Vallaskogens naturreservat är beläget i Linköpings centrala delar i anslutning till Friluftsmuseet Gamla Linköping. Naturreservatet har under 2017 utvidgats och omfattar nu hela skogen fram till Lambohovsleden. Skogen domineras av barrskog och ett karaktäristiskt inslag är de många grova tallarna.  I Vallaskogen kan du få en upplevelse om hur skogen användes förr i tiden. Delar av skogen närmast Friluftsmuseet Gamla Linköping är hägnad med trägärdesgård och betas av får och kor av lantrastyp. Den södra delen av skogen är vildare och mer naturskogslik. Det är lätt att promenera i skogen då den genomkorsas av stigar och cykelvägar. I skogen finns motionsspår, mountainbikebana, skolskog och ridstigar. Skogen används också för orientering. Närmast Friluftsmuseet finns en kilometerlång upplevelsestig anpassad för funktionshindrade. Den utgår från Kappelplan i sydöstra delen av Friluftsmuseet Gamla Linköping. Vallaskogen är en artrik skog och mer än 50 rödlistade arter och 500 kärlväxter är funna i naturreservatet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 november 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: