Valla salamanderdammar

Valla salamanderdammar som ligger i anslutning till Vallaskogens sydvästra bryn är Linköpings kommuns första egeninrättade biotopskyddsområde

Syftet med biotopskyddsområdet är att bevara och utveckla ett nyanlagt småvattenområde med ett flertal dammar med omkringliggande land. Området är utformat för att gynna en stor flyttad population av större vattensalamander. Området ska även användas för rekreation och friluftsliv.

Valla salamanderdammar ligger strax sydost om Vallaskogen, öster om Vallastaden. Från Linköpings innerstad kan man cykla via T1 längs grusvägen som går in i Vallaskogen vid slutet av Trumslagaregatan, och som kommer ut ur skogen på andra sidan där dammarna ligger. Via buss är det närmast att gå av vid hållplatsen Vallastadens skola, och sedan gå grusvägen norrut cirka 300 meter till dammarna. Kommer man med bil så kan man parkera vid friidrottsarenan i Campus Valla och sedan gå österut genom parken paradiset och sedan vika av norrut vid grusvägen och fortsätta cirka 200 meter till dammarna. Grusvägen som ansluter till dammarna söderifrån kommer rustas upp under sommaren 2019 och därmed bli mer tillgänglighetsanpassad.

Läs mer om Valla salamanderdammar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2019