Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vidingsjöskogen

Vidingsjöskogen har fina naturvärden och är ett av Linköpings mest populära friluftsområden.

Vidingsjöskogens naturreservat

Motorikbanan vid Vidingsjö motionscenter

I anslutning till Vidingsjö motionscentrum i södra delen av Linköping ligger Vidingsjöskogens naturreservat. Detta är ett omtyckt strövområde med stora naturvärden knutna till gammelskogen, klibbalkärren och sumpskogarna. I södra delen finns även hagmarker som restaurerats och nu betas igen.

Reservatet ingår i EU-projektet Life Bridging the Gap. I detta projekt planteras ekar och buskar på en åker i södra delen av reservatet. Död ved, i form av så kallad veteranisering (yngre ekar påverkas så att de blir gamla och värdefulla för insekter snabbare), mulmholkar och ekoxekomposter, skapas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 maj 2020