Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vidingsjöskogen

Vidingsjöskogen har fina naturvärden och är ett av Linköpings mest populära friluftsområden.

Vidingsjöskogens naturreservat

Motorikbanan vid Vidingsjö motionscenter

I anslutning till Vidingsjö motionscentrum i södra delen av Linköping ligger Vidingsjöskogens naturreservat. Detta är ett omtyckt strövområde med stora naturvärden knutna till gammelskogen, klibbalkärren och sumpskogarna. I södra delen finns även hagmarker som restaurerats och nu betas igen.

Reservatet ingår i EU-projektet Life Bridging the Gap. I detta projekt planteras ekar och buskar på en åker i södra delen av reservatet. Död ved, i form av så kallad veteranisering (yngre ekar påverkas så att de blir gamla och värdefulla för insekter snabbare), mulmholkar och ekoxekomposter, skapas.

Senast uppdaterad den 4 maj 2020