Evighetsträd

Linköpings kommun har utsett 200 evighetsträd. Projektet syftar till att förmedla kunskap och öka intresset om stadens många vackra och ståtliga träd. Evighetsträden är spridda över stadens alla stadsdelar.

Västra strandpromenaden

 

Gamla och omfångsrika stadsträd har många kvalitéer. De är inte bara vackra att beskåda utan ger svalka och skugga  under sommarhettan samt lä från hårda vindar. De förbättrar även luftkvalitén och binder mängder av små luftpartiklar. Stadsträden är också en förutsättning för många andra växter och djur i staden, både sällsynta som läderbagge och gul dropplav, samt vanliga arter som bofink och lövsångare.

Träden utgör ett viktigt inslag i Linköpings stad, bland parker som Trädgårdsföreningen och Nykvarnsparken finns träd som planterats redan under mitten av 1800-talet. Många av dessa träd utgör idag några av stadens allra största och vackraste träd. Träd planteras kontinuerligt i vår växande stad både på privat tomtmark och vid kommunens utbyggnad av vägar och bostadsområden. Dessa nyplanterade träd kommer glädja kommande generationer av linköpingsbor.

I Linköping har vi också förmån att ha ett eklandskap mitt i staden. I framför allt  de södra stadsdelarna finns många flerhundraåriga ekjättar. De äldsta ekarna grodde på 1500-talet under Gustav Wasa tid som regent.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018