Motala ströms ravin - nytt naturreservat

Den 19 juni beslutade kommunfullmäktige att bilda ett nytt naturreservat - Motala ströms ravin.

Syftet med det nya reservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, skydda och nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter samt tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Ett eventuellt överklagande ska skickas i brev till: Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

Brevet måste ha inkommit inom tre veckor från den dag beslutet är kungjort via ortstidningarna

Läs mer om beslutet och om reservatet genom att klicka på länken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 juni 2018