Nu återskapar vi våtmarker vid Ullaberg och Mossen

Nu har vi påbörjat arbetet med återskapandet av våtmarker vid Ullaberg och Mossen strax söder om Ullstämmaskogens naturreservat.

Arbetet börjar med avverkning av barrträd som annars skulle hamnat under vatten i de nya våtmarkerna. Försiktiga gallringar ska också göras för att få fram skogsbetesstrukturer och då gynna ek, lövträd och gammal tall. Även flera gamla gårdsbildningar och torpmiljöer ska synliggöras genom försiktiga gallringar.

Dammanordningar, vandringsled och fågeltorn

Hösten 2019 byggs dammanordningar och vi ska även gräva häckningsöar av stubbar och avverkningsrester.

Våtmarksområdet och omkringliggande marker kommer att stängslas och skötas med betesdrift.

En vandringsled, fågeltorn, rast- och grillplatser kommer att anläggas i området för att göra det attraktivt för besökare.

Statligt stöd

Projektet som erhållit statligt LONA-stöd beräknas vara klart till våren 2020.

Kommunens kontaktperson i projektet:

 

Anders Jörneskog

Kommunekolog Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Anders Jörneskog

E-post: anders.jorneskog@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 57

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 september 2018