Nu gör vi Linköping mer artrikt och låter vägrenarna växa

För att främja den biologiska mångfalden har vi ändrat skötseln av vissa kommunala vägrenar från och med sommaren 2017.

Grönmarkerade vägsträckor, samt några i Bestorp och Brokind, får en förändrad vägrensskötsel för att främja den biologiska mångfalden. Längs vissa vägar är det båda vägrenarna som berörs. Enstaka kortare sträckor klipps som vanligt av trafiksäkerhetsskäl.

Vägrenar kanske inte är något som man vid en första åtanke förknippar med höga naturvärden, men de kan faktiskt ha en viktig ekologisk roll för många organismer!

Linköpings kommun underhåller vägrenar systematiskt med slåtter av högvuxen vegetation för att hålla god sikt och säkerhet längs vägarna. Om skötseln anpassas efter naturvärdena kan resultatet bli en artrik och slåtterängsliknande flora med rikt insektsliv.

För att uppnå denna landskapsbild har kommunen valt att göra om skötseln av utvalda vägrenar, från att slås två gånger (strax innan midsommar samt i slutet av augusti) till att bara slås en gång (mellan slutet av juli och början av september).

Om du har några frågor eller funderingar kring detta så får du gärna höra av dig.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 maj 2019